top of page

Psichikos sveikata

2023 m. pagrindinė tikslinė grupė - žmonių, jaunesnių nei 30m.

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, su psichikos sveikatos sunkumais susiduria vienas iš keturių asmenų. Covid-19 pandemija ir karas Ukrainoje šią situaciją paaštrino. Palyginus su 2019 m. duomenimis, paauglių, patiriančių psichosocialinių sunkumų, padaugėjo (VU PC, 2020). Tai iliustruoja 2021m. 38 proc. augusi vidutinė skambučių trukmė „Jaunimo linijoje“. Nepaisant to, Lietuvos studentų sąjungos tyrimo duomenimis, daugiau nei pusė studentų nežino, ar jų aukštojoje mokykloje yra prieinama psichologinė pagalba. Tokiame kontekste mokyklos baigimas ir tolesni gyvenimo pasirinkimai ir jų prasmės klausimai tampa itin sudėtingi, kasdienis nerimas didina psichologinį pažeidžiamumą ir gali tapti psichikos sveikatos sunkumų priežastimi. O visuomenėje, kur su negalią turinčiu kaimynu nenorėtų gyventi kas antras (Etninių tyrimų institutas, 2022), psichikos sveikatos raštingumą ir pagalbos ieškojimą užgožia vyraujanti stigma.

Raktiniai žodžiai, temos: psichikos sveikatos sunkumų pojūčiai kūne; įkūnyti sunkumai; traumos perfromatyvume; rūpesčio objektai, ritualai ir struktūros; rūpesčio raiška per judesį ir objektus; nerimo išraiškos ir įveika; emocinė kūno samprata; perdegimas; atkūrimas; jaunimo psichikos sveikata; bendruomenes įtraukiantys menai; menų poveikis sveikatai.

Kodėl psichikos sveikatos menų festivalis?

Festivalis rengiamas vadovaujantis ir remiant šiuos principus:

Psichikos sveikatos menų festivalių poveikio tyrimuose pastebima, jog tokie tematiniai menų renginiai, sukurdami bendras prasmes ir įtraukdami auditoriją emociniu lygmeniu, stiprina dalyvių psichologinę sveikatą ir gerovę. PSO (2019)  įvardija, jog kruopščiai suplanuoti bendruomeniniai meno renginiai turėtų būti neatsiejama nacionalinių programų, skirtų kovoti su stigma ir skatinti psichikos sveikatą, dalis.

  • Biopsichosocialinis, žmogaus teisėmis grįstas požiūris.

Psichikos sveikata netelpa sveikatos priežiūros sistemos rėmuose.

  • Atvira, prieinama, saugi erdvė.

Skiriamas ypatingas dėmesys festivalio turinio prieinamumui užtikrinti, barjerams mažinti. Kuruojant turinį siekiama pojūčių įvairovės. Jokios diskriminacijos lyties, seksualinės orientacijos, rasės, sveikatos būklės, negalios atžvilgiais.

  • Kiekvieno balsas svarbus.

Lygiavertis ir unikalus bendradarbiavimas tarp mokslo, sveikatos, socialinių ir meno sektorių. Kultūrinė programa kuriama dalyvaujamaisiais metodais, apjungiant su moksliniais poveikio ir naudos sveikatai ir gerovei tyrimais. Siekiama mažinti ribą tarp publikos, dalyvių ir menininkų.

 

Prieinamumo principai:

  • Prieinamumo standartai ir reikalingos formos nuolat keičiasi; patiriami barjerai skiriasi kiekvienam individualiam asmeniui.

Visiško prieinamumo kiekvienam nepasieksime, todėl to nekomunikuojame, bet stengiamės prisitaikyti prie žiūrovų poreikių įvairių formatų turiniu, sukurti galimybę dalyvauti Festivalio programoje kuo didesnei visuomenės daliai.

bottom of page